SGPiM
23.04.2015
Krakowska Karta Rodzinna

Program pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ (KKR3+) został wprowadzony uchwałą Nr CIX/1646/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. KKR3+ jest elementem polityki prorodzinnej Miasta Krakowa i ma na celu wspieranie i promowanie rodzin wielodzietnych.

Krakowska Karta Rodzinna 3+ to system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. System ten tworzy Gmina Miejska Kraków oraz partnerzy, którzy przystępują do programu na podstawie zawieranych z Miastem porozumień.

Krakowska Karta Rodzinna 3+ realizowana jest w szczególności w następujących obszarach:

1) komunikacja miejska,
2) kultura i rozrywka,
3) sport, rekreacja i wypoczynek,
4) opieka nad dziećmi do lat 3, oświata i wychowaniem,
5) zdrowie,
6) gastronomia i sklepy,
7) usługi.

Więcej informacji >>>

wstecz              Nowy Kraków - Niezależny Portal Informacyjny